Armenian alternative acoustic dark rock band

British Politicians in Armenian Genocide Memorial Concert?

On 2nd of April, three members of The Beautified Project were reunited in London to start getting ready for their three London concerts which will be filmed for a documentary by BBC. In the evening of Saturday 2nd of April the band was invited to meet British Politician of Armenian descent, Councilor Ara Iskanderian.

Mr. Iskanderian had a leading role in pushing the issue of ARMENIAN GENOCIDE in Ealing Council, a part of London with over 350.000 British population. The band were introduced to other local politicians including  Member of Parliament Mr. Stephen Pound and Council Leader Mr. Julian Bell who have had amazing rolls in recognizing the Armenian Genocide in Ealing Council.  Ara Iskanderian, Stephen Pound and Julian Bell welcomed the band members on behalf of the people and talked at length about their common musical influences.

 

Politicians showed their willingness to attend The Beautified Project’s concerts on the 10th and 16th of April, especially because the 16th concert (in St. Yeghiche Armenian Church) is dedicated to the memory of victims of the ARMENIAN GENOCIDE.


All three concerts’ dates are here.

2 responses

 1. Seda

  Փաստորեն, BP-ն ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՄԵՐԳ Ա ՏԱԼՈՒ ԼՈՆԴՈՆՈՒՄ, ԱՊՐԵՔ: Դեռ հետն էլ Բրիտանական պառլամենտի պատգամավորներ են մասնակցելու այդ համերգին: Իրոք, կարևոր գործ ա Ցեղասպանության ճանաչման գործում:

  ՈՒրախ եմ, որ Հայաստանում ռոք խումբ կա, որ իր ավանդն ունի յուրաքանչյուր հայի համար կարևոր այս գործում:

  April 4, 2011 at 8:32 pm

 2. Seda

  Հա մոռացա, System of a down-ն էլ էր նման մի բան արել Screamers ֆիլմում:

  April 4, 2011 at 8:33 pm

Leave a Reply to Seda Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s